Sol Ok
Lamba Kapalı
Yayın Tarihi: 27/08/2008

Nurettin, e-fikrim yarışmasında jüriyi oldukça etkilemişti. Samimi cevapları, insan kaynakları konusundaki bilgisi ona yeni girişiminde ne kadar faydalı olacak? Nurettin'in artık girişmesini bekliyoruz.