Sol Ok
Lamba Kapalı
Yayın Tarihi: 20/08/2011

Beşiktaş'ın kendinden meşhur çarşı'sına gittik ve sorduk: Çarşı her şeye karşı mı?