Sol Ok
Lamba Kapalı
Yayın Tarihi: 20/07/2010

Son dönemde işyerlerinde interneti özel amaçlarla kullandıkları dolayısıyla işten çıkarılan kişileri çok duyar olduk. Artık işverenler internette anlık ileti programlarıyla konuşmaya sınırlama ya da yasaklama getiriyorlar veya bazı sitelere girmeyi engelliyorlar. Hatta telefon ya da e-postaların izlendiği, dinlendiği ve/veya kaydedildiği durumlar bile olabiliyor. Bu tür tartışmalar da bizi hep dava sürecine götürüyor. Tarafların karşılıklı tazminat talepleri havada uçuşuyor. Peki hukuken işin gerçeği nedir?

Bir uzmana soralım dedik ve İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Taner Sevim’i konunun uzmanı olması nedeniyle bu önemli konuyu bize Yargıtay içtihatları eşliğinde açıklaması için konuk etmek istedik.

Programımıza katılarak bizi aydınlatan duayen Avukat meslektaşımıza burdan bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Kendisiyle programımızda özellikle üzerinde durarak cevap aradığımız sorular ve konu başlıkları şunlar oldu:

1982 Aanyasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu konuda ne diyor?

Anayasamızın “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” kavramını nasıl yorumluyoruz?

İş yasasında ilgili hükümler var mı? İşçi ,İnterneti değil de işyeri telefonunu özel görüşmeler için çok kullanma olursa durumun niteliği değişir mi?

İşyerinde interneti özel amaçlarla kullanma halinde haklı ya da geçerli nedenle fesih yapılması mümkün müdür ?

İHS madde 8 bu konuda ne diyor ve AİHM bunu nasıl yorumluyor?

Örnek kararlar hangi noktalara işaret ediyor?

İletişimin dinlenmesi ve tespiti durumu söz konusu olabilir mi işyerlerinde? Örneğin ticari sırların dışa aktarımının tespiti ile alakalı olarak e-postaların düzenli olarak izlenmesi ve kaydedilmesi gibi bir durum kabul edilebilir mi?

Bu konuda örnek Yargıtay kararı ya da içtihatı var mıdır? Hukukumuzda bu konu için sınırların nerede başlayıp bittiği açık mıdır?

Bu anlamda tarafların sorun yaşamaması için nasıl sözleşmeler yapmak gerekir?

İnternete yasak veya sınırlama getiren işveren neye dikkat etmeli ve işçilerin bu konuda nasıl hakları vardır?