Sol Ok
Lamba Kapalı
Yayın Tarihi: 29/06/2010

Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünden gerçekleştirdiğimiz bu ikinci programımızda konuğumuz Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Bozbel. Programımıza değerli katılımları nedeniyle saygıdeğer hocamıza buradan da bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz.

Bu programımızda İnternet alan adlarında yaşanan hukuki problemleri konuşacağız. Son dönemlerde internet sitelerinin kullanımı hayli yaygınlaştı ve artık birçok şirket, kendisini internet sitelerinden tanıtıp, ithalat ve ihracat gibi faaliyetlerini yürütmektedir ve hatta tüm haberleşmelerini internetten gerçekleştirmektedir. Sadece şirketlerin değil, artık birçok kişinin de kendisine ait bir internet sitesi, bir blogu olmakta ve buradan dünyaya açılmaktadır.

Hal böyle olunca bu internet sitelerinin alan adları da hayli önem arzetmekte ve ortaya hukuki uyuşmazlıklar sıklıkla çıkabilmektedir.

Alan adlarının müracaat usulünde ve tahsisinde değişik model ve prensipler mevcuttur. Fakat biz bu programda en çok kullanılan .com, .org, .net, .biz, .tv, gibi uzantılı alan adlarında yaşanan uyuşmazlıkları hem marka hukuku hem de ticaret hukuku açısından hocamız Doç. Dr. Savaş Bozbel ile değerlendirmeye çalıştık ve kendisine genel olarak aşağıdaki soruları yönelterek cevaplarını almaya çalıştık.

1- İlk gen ilk alır prensibinin geçerli olduğu com, .org, .net, .biz, .tv uzantılı alan adlarında herhangi bir uyuşmazlık olduğunda Türk mahkemelerinin yetki alanı nedir? Bu tür alan adlarının uyuşmazlıklarında ayrı bir alternatif yargılama usulü mü vardır?

2- Örneğin ünlü bir kişinin adı ve soyadı alan adı olarak 3. bir şahıs tarafından alındığını varsayalım, bu halde adı ve soyadı kullanılan kişi, hangi hallerde ve ne şekilde o alan adını kendi üstüne devir alabilecektir.

3- Bir başka problem yaşanan alan da ticari şirketlerdir. İlk gelen ilk alır kuralının geçerli olmasından dolayı bir çok firma alan adını almakta geç kaldığından ötürü bir başka kişi veya şirketlere kaptırabilmektedir. Bu halde Örneğin marka korumasından faydalanan bir şirket bundan yararlanabilecek midir? Yani alan adını kendi üstüne devir alabilecek midir?

4- Ülkemizde 5833 sayılı kanununla Markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararnamede değişiklik yapılmıştır. 9/e maddesi alan adlarını ilgilendirmektedir. Yapılan bu değişikliği neleri içermektedir?

4- 5833 sayılı kanun hükmünde kararnamede yapılan bu değişiklik, ICANN tahkim usulüne ne kadar uygundur?

5- Tahkim usulünde alınan kararları iç hukukumuza nasıl uygulayacağız?

6- Marka korumasından yararlan(a)mayan bir şirketin ismi veya kendisinin çıkardığı bir ürünü alan adı olarak kullanıldığında, bu şirketin başvurabileceği yollar nelerdir? Alan adını alan 3. kişinin bu alan adını kullanma biçimi çok önemli midir? Örneğin; Sadece rezerve ederse durum ne olur? Rakip firma ise ve benzer ürünler satıyor ise durum ne olur?

8- Kamusal anlam ifade eden (örneğin: mugla.com veya kafkasya.net) gibi adresleri alan kişilerin belli bir süre boyunca alanı boş bırakması ya da alan adıyla ilgisi bulunmayan bir içerikle doldurmasının bir yaptırımı -aşamalı olarak da olsa- olamaz mı?

9- idn saldırısı yani uluslararasılaştırılmış alan adlarının karıştırılan karakter yapılarından kaynaklanan spoofing yöntemi karşısında hukuki bir çare var mıdır?