Sol Ok
Lamba Kapalı
Yayın Tarihi: 01/06/2010

www.bilisimhukuk.com sitesi üzerinde yayın yapan bilişim hukuku bülteni’nde yayınlanan Stj. Av. Şebnem Kartal’ın ilgili makalesinden yola çıkarak hazırladığımız bir program oldu bu bölüm. Bu bölümde hocamız Leyla hanım ile birlikte genel olarak haciz işlemi esnasında yaşanan ve yaşanabilecek bilişim sistemlerini ilgilendiren durumları inceledik. En çok da kişisel veriler konusu üzerinde durmaya çalıştık. Programımızı İstanbul Bilgi Üniversitesi Mahkeme Salonu’nda sayın hocamız Doç. Dr. Leyla Keser Berber ile gerçekleştirdik.

Hocamızla program yapabilmek bizim açımızdan onur verici ve oldukça bilgilendiğimiz bir süreç oldu, kendisine buradan da bir kez daha bizleri kabul ettiği ve aydınlattığı için teşekkür ediyoruz.

Sayın Doç. Dr. Leyla Keser Berber hocamız, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1992-1998 yıllarında Marmara Üniversitesi’nde Medeni Yargılama ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Asistan olarak çalıştıktan sonar İstanbul Bilgi Universitesi’ne öğretim üyesi olarak geçmiş ve 2004’te bu üniversite’nin Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur. Halen de bu merkezin direktörü olan sayın hocamız Leyla Keser Berber, adli bilişim, biyometrik yöntemler, e-devlet, e-dönüşüm, elektronik hasta dosyaları, internet yönetişimi, elektronik ticaret, elektronik imza, bilgi güvenliği, DRM (sayısal haklar yönetimi), bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku (ICT Law), e-sağlık kayıtları, veri koruması ve mahremiyet, Türkiye’de Siber Hukuk (Kluwer Law International yayınevi için) alanında çok sayıda kitap, makale ve rapor hazırlamıştır ve hazırlamaktadır. e-Dönüşüm Türkiye Dönüşüm Liderleri Kurulu Üyesi, T.C. Telekomünikasyon Kurumu Ulusal Elektronik İmza Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu Başkanı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Ticaret Kanun Tasarısı İkincil Düzenlemeler Komisyonu Üyesi ve Uluslararası Bilişim Teknolojisi Hukukçuları Birliği’nin Üyesidir.

Bu bölümde hocamıza sorduğumuz soruları başlıklar halinde sıralayacak olursak:

*Alacağı karşılamaya yetecek başka taşınırlar mevcutsa ve buna rağmen bilgisayar haczedilirse buna itiraz edilebilir mi? Hangi hallerde bilgisayarlara haciz konulabilir?

*Bilgisayara haciz konmasına neden engel olmamız gerekebilir?

*Bilgisayara haciz konulacaksa buna itiraz etme hakkımız mevcut mudur?

*Bilgisayar haczi zorunlu ise icra müd. tarafından nelere dikkat edilmelidir? Kanunda uyulması gereken ilkeler var mıdır?

*Bu konunun İİK'da değil de CMK da düzenlenmesi uygulamada ne gibi boşluklara sebep olmaktadır?

*Cumhuriyet savcısı soruşturma amaçlı bilgisayara el koyarsa verilerin bir kopyası şüpheliye verilmeli midir? Sakıncaları var mıdır?

*Bilgisayar yediemindeyken nelere dikkat edilmelidir, bu sırada zarar görecek olursa bilgisayar sahibinin hakları nelerdir?

*Bilgisayar haczinde verileri yedeklemek ve silmek mümkün müdür? İcra müdürü bilgisayardan anlamayorsa ve haciz sırasında buna izin vermezse ne olacak? İzin vermek zorunda mıdır?

*Haczedilen bilgisayarda borçluya ait şahsi ve ya mesleki veriler kayıtlı ise ve yedeklemek yada silmek de mümkün olmadıysa, haciz sonrası satışla yeni alıcıya geçen bilgilerin akıbeti ne olacaktır?

*Bu bilgiler aleyhinde kullanılırsa borçlunun ne gibi hakları olacaktır? Bu durumdan zarar gören 3. bir kişi olursa ne yapabilir?

*Haczedilen bilgisayarda kullanıcının bilgisayarın görünen değerini arttıracak derecede pahalı bir yazılımı varsa, daha yüksek bedel belirlemesi yapılması talep edilebilir mi? Tahmin edilenden daha düşük bir bedele satışı yapılırsa borçlunun ne yapması gerekir?

*Sürekli olarak bilgisayarındaki verilere el konulacağı korkusu vatandaşta devlete karşı güvensizlik yaratmaktadır. Bu konuya nasıl bir çözüm getirilmeli ve nasıl bir kanun maddesi eklenmelidir?

Ve özel soru olarak da:

*Uyap neden sorunludur? Sorunların altında yatan başka bir sebep mi var? Hak kayıpları olmuyor mu? Teknik bir sorun mu söz konusu? Uyap’tan kim sorumlu? Avukatlar neden e-imza ile dava açamıyorlar?