Sol Ok
Lamba Kapalı
Yayın Tarihi: 11/05/2010

Ceza Hukukundaki delilin Özel Hukuktakinden farklı olduğu hususunun üzerinde durduğumuz bir program oldu.

Ceza kanunlarımızda yer alan hukuka aykırı delillere ilişkin maddeleri özellikle belirtip yorumlamaya çalıştık.

Bir suç şüphesi halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 134. Maddesi’ne göre: bilgisayarlara ne şekilde el konulması gerektiği konusunu tartıştık.

Bu anlamda adli kolluğun nelere dikkat etmesi gerektiğini ve kanun metninin hangi hallerde sorunlar çıkarabileceğini ifade ettik.

Arama yönetmeliğinin bu konudaki maddelerine değinilerek detaylı bir bakışla konu ele alınmaya çalışıldı.

Eğer kanunlarda belirtilen usullere uyulmaz ise, muhakeme aşamasında hangi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir ve de bunun sonucu bizi nereye götürür konusuna değinmekle birlikte adli kolluğa nacizane önerilerimizi dile getirdik.

Bir de emsal yargı kararı ile örneklendirdiğimiz bu bölümün konusu olan Ceza Hukukunda dijital deliller müessesesinin hassasiyetini kamuoyuyla paylaşmaya gayret gösterdik.

Bu emsal öyle bir karardı ki: bu kararla birlikte Yargıtay 11. Ceza Dairesi, bilgisayar ve internet yoluyla işlenen suçlarla ilgili olarak bilgisayar aramalarının nasıl yapılacağı, dijital delillerin hangi usullerle inceleneceği ve e-postaların kaynağının nasıl araştırılması gerektiğine dair örnek bir karar vermiş oldu.