Sol Ok
Lamba Kapalı
Yayın Tarihi: 23/03/2010

Bu haftaki konuğumuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, Queen Mary Üniversitesi ve Dresden Teknik Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Ortak Yüksek Lisans Programı mezunu Av. Selva Kaynak,LL.M. Kendisi tezini "İnternette Telif Haklarında Sınırlamalar ve İstisnalar" konusunda yazmış bir meslektaşımız olarak konunun uzmanı durumunda olduğundan internette telif haklarını ve yasakları ya da hukuka uygun durumları konuştuğumuz bu bölümümüzde sorularımızı kendisine yöneltip Türkiye ve özellikle Avrupa’daki yeni gelişmeler ışığında cevaplar almaya ve sizler için bir farkındalık yaratmaya çalıştık.

Programda öncelikle İnternetin dünyada ve Türkiye'de kullanım alanının yoğunlaştığı alanlar tespit edilirken; bu analizin gösterdiği sonuçlar ışığında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu açısından İnternetteki müzik, film vb. indirmeler ele alınarak yasaklamanın çözüm olmadığı vurgulandı. Fotokopi mak. ve cd kopyalama cihazı örnekleri ile konu yakın geçmişten örneklerle açıklanırken buna ilişkin kanun maddeleri belirtildi. Hak ihlali halinde eser sahiplerinin haklarını koruduğunu iddia eden çeşitli meslek birliklerinin hangi kanunun hangi maddesine dayanarak eser sahibi gibi hareket ettiği açıklanacak. Genel ve özet olarak Fsek’in konu hakkındaki yorumlaması yapılmaya çalışıldı.

Şahsi kullanım ve adil kullanım kriterleri üzerinde durularak, hak sahibi olmaksızın satışa arz etme ve yayının ceza gerektirdiğinin altı çizildi. Ancak internetten müzik ve film vb. indirmenin suç teşkil etmediği vurgulandı.Bununla birlikte, paylaşma hallerinin suç unsuru taşıyıp taşımayacağı konusu masaya yatırıldı.

Uygulamada fikri hak ihlalleri yüzünden açılmış davalardan örnek verilerek Fsek ek madde 4. üzerinde duruldu. Hukuktaki son gelişmelerin bizi sürüklediği duruma da göz atıldı. HADOPi2 yasasının neler getirip neler götürdüğü konuşuldu. Bununla amaçlananın hukukçu gözlüğüyle bakıldığında ne olduğu çözümlenmeye çalışıldı. Avrupa’nın internetteki fikri hak ihlallerine karşı tutumu ve bu konuda ABD’de bir çözüm olup olmadığı üzerinde de duruldu. (Ayrıca bu bağlamda Türkiye’deki mahkemelerden birinin verdiği “para ile üye olunan bir siteden indirme yapılmasında, indirme yapılan yerin yurt dışında olması (hosting) dolayısı ile kovuşturmaya yer olmadığı... ‘ şeklindeki kararında incelenebilir olduğunu da buraya not düşmek isteriz.)

Kuzey Avrupa örneği üzerinden gidilerek artık yapımcıların olmadığı bir düzene doğru gidiş olduğuna işaret edildi. Sonuç olarak konuğumuz Av. Selva Kaynak sayesinde güzel bir tartışma zemini bulmuş ve programın konusu olan çok tartışmalı hususlarda bazı ince noktaları açıklama fırsatı bulmuş olduk. İleride de bu konuların takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz.

Sorularınız varsa lütfen iletiniz.

Tüm izleyenlere ve konuğumuza teşekkür ederiz.